..tanques i portes de exterior


INSTALACIÓ DE PORTES DE EXTERIOR

28.12.2014 21:40
La instal·lació de portes d'entrada de vianants o de garatge i fins i tot les dels interiors del jardí, tots segueixen un mateix patró d'instal·lació i aquest ve donat per uns pals laterals que porta cada porta indistintament que sigui d'una o dues fulles.
 
Aquests pals incorporen uns reforços interns d'acer anti-òxid amb un sistema d'ancoratge patentat per Exterior.es i que consisteix en realitzar dos forats al paviment per introduir el pal complet amb el reforç inclòs i posteriorment pel cap superior del pal / reforç es realitzen dos forats més en diagonal contra el mur opared i s'introdueixen dos tacs amb cargol i s'estreny fortament conservant l'aplom del pal.

—————

Volver