..tanques i portes de exterior


UKA TANQUES DE GELOSIA

UKA TANQUES DE GELOSIA
  • Vendedor: GeorgeGelis
  • Catálogo de marcas no.: GELOSIAS
  • Garantía (meses): 120
Producto nº: AD69
Precio sin IVA: 0,00 €
Precio (IVA incluido).: 0,00 €
No. de artículos en existencia: 0
Disponibilidad: Solicitado

TANQUES DE GELOSIA PVC

Un sistema molt tradicional i arrelat als costums de la zona mediterrània i col·locada en diferents llocs dels jardins, terrasses i fins i tot en interiors dels habitatges. Parlem de la gelosies aquest sistema d'enreixat entrecreuat que no deixa de tenir una visió de l'altre costat però és una mica íntima.
Ens ofereix una semi-intimitat que sense estar ecerrados estem més còmodes i amb llibertat de poder mirar a través d'ella.
Es complementa amb perfils de recerco que li donen rigidesa i una sèrie de pilars que s'ancoraran aquests mòduls formats i que tot això donarà continuïtat a qualsevol tanca d'exterior.
Cave destacar que el seu blanc és inalterable als canvis de clima i ambients d'humitat o marins.
Una manera de crear intimitat sense estar tancats.
 
Un sistema muy tradicional y arraigado a las costumbres de la zona mediterranea y colocada en diferentes lugares de los jardines, terrazas e incluso en interiores de las viviendas. Hablamos de la celosias ese sistema de enrejado entrecruzado que no deja de tener una visión del otro lado pero es un poco intima.
Nos ofrece una semi-intimidad que sin estar ecerrados estamos más cómodos y con libertad de poder mirar através de ella.
Se complementa con perfiles de recerco que le dan rigidez y una serie de pilares que anclarán esos módulos formados y que todo ello dará continuidad a cualquier valla de exterior.
Cave destacar que su blanco es inalterable a los cambios de clima y ambientes de humedad o marinos.
Una forma de crear intimidad sin estar encerrados.
 
 

—————