..tanques i portes de exterior


UKA TANQUES DE WPC

 UKA TANQUES DE WPC
Producto nº: AD61
Precio sin IVA: 0,00 €
Precio (IVA incluido).: 0,00 €
Els perfils de les Tanques UKA es fabriquen en un nou material anomenat WPC o fusta tecnològica. Un material compost en un 50% PVC i 50% fibres de fusta. La combinació de plàstic i fibres naturals li dóna un aspecte i rugositat molt similar al de la fusta, però immune a la humitat, de manera que resisteix a la perfecció el pas del temps.
 
La fusta composite -o fusta tècnica- combina tots els avantatges estètiques amb què compta la fusta natural a més de la durabilitat dels polímers de gran resistència. D'aquesta manera es formen espais que no requereixen manteniment: són antifúngics, estables davant aigua o humitat i no es deterioren amb el pas del temps
 
Altre idiome
Los perfiles se WPC fabrican en un nuevo material llamado WPC o madera tecnológica. Un material compuesto en un 50% PVC y 50% fibras de madera. La combinación de plástico y fibras naturales le da un aspecto y rugosidad muy similar al de la madera, pero inmune a la humedad, de modo que resiste a la perfección el paso del tiempo.
 
La madera composite -o madera técnica- combina todas las ventajas estéticas con las que cuenta la madera natural además de la durabilidad de los polímeros de gran resistencia. De este modo se forman espacios que no requieren mantenimiento: son antifúngicos, estables ante agua o humedad y no se deterioran con el paso del tiempo.

 

—————