..tanques i portes de exterior


Valla Lineal Q.UKA PVC Blanc

Valla Lineal Q.UKA PVC Blanc
  • Vendedor: Exteriores
  • Catálogo de marcas no.: 100
  • Garantía (meses): 120
Producto nº: Shop pvc
Precio sin IVA: 0,00 €
Precio (IVA incluido).: 0,00 €
No. de artículos en existencia: 30
Disponibilidad: 1 semana

Les tanques Q.UKA sistema lineal són tancats d'exterior  de las de sempre que per la característica dels perfils les fa recomanables per a llocs de forta ambient salí, humitat, i en contacte amb l'aigua, neu, vapors, etc.

El PVC és inalterable i innocu resisteix perfectament i sense canviar el seu aspecte exposat al sol més torrido i als climes més adversos.

La seva manipulació és fàcil i pot fer servir eines i màquines que les que es fan servir els metal·listes, serrallers i fusters de fusta.

la modulació és variable i podem disposar d'un model d'àmplia separació com el Q.UKA Ranch  o l´Q.UKA veneçiane amb carrers de sol 10 mm.

Altre Idioma

Las vallas Q.UKA sistema lineal son cercados de exterior de los de siempre pero ahora protegidos con pinturas y sistenas avanzados que por su calidad su duración es más que excelente y por su elevada resistencia
El pvc es inalterable e inocuo resiste perfectamente y sin cambiar su aspecto expuesto al sol más torrido y a los climas más adversos.
Su manipulación es fácil pudiendo emplear herramientas y máquinas  que las que se usan los metalistas, cerrajeros y carpinteros de madera.
la modulación es variable y podemos disponer de un modelo de amplia separación como el Q.UKA Ranch al Q.UKA Veneciana con calles de solo 10 mm.

—————